MHz (MegaHertz) (1)megaherts Arvutustehnikas mõõdetakse megahertsides keskprotsessori taktsagedust ning see näitab elementaaroperatsioonide arvu sekundis. Kuna sõltuvalt arhitektuurist ja käsustikust kulub protsessoril mingi tehte tegemiseks erinev arv elementaaroperatsioone, siis ei saa öelda, et kõrgema taktsagedusega protsessor teeb alati vajaliku töö kiiremini ära. Näit. RISC-protsessori käsud on väga lihtsad ja neid täidetakse kiiresti, kuid kuna iga tehte jaoks on vaja täita palju käske, siis võib kõrgema taktsagedusega RISC-protsessor osutuda aeglasemaks madalama taktsagedusega, kuid keerulisemate käskudega CISC-protsessorist.

Protsessorite töökiirus kasvab pidevalt ja tänapäeval mõõdetakse nende taktsagedust juba gigahertsides (1GHz = 1000MHz)