privacy statementprivaatsusdeklaratsioon Inimeste eraelulisi andmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, vanus, elukutse, hobid, ostueelistused jms) koguvate veebisaitide juurde kuuluv veebileht, kus on kirjas isikuandmeid koguva organisatsiooni privaatsuspoliitika.

Privaatsusdeklaratsioonis peab olema ammendavalt ja arusaadavalt ära seletatud, kuidas veebisaidi omanik neid andmeid kasutada kavatseb, kas teie arvutisse saadetakse küpsiseid jne. Kirjas peab ka olema see, kes konkreetselt ja kuidas vastutab kogutud andmete võimaliku väärkasutuse eest (näit. andmete avaldamine kolmandatele osapooltele ilma andmesubjekti otsese loata). See võimaldab inimestel otsustada, kas nad soovivad veebisaidil leiduvatesse küsitlusvormidesse oma eraelu puudutavaid andmeid sisestada või mitte. Kui veebisaidil küsitakse teie isiku kohta igasuguseid andmeid, aga privaatsusdeklaratsioon puudub või pole arusaadav või ei tekita usaldust, siis on parem sellelt saidilt lahkuda.

Vt. ka privacy ja privacy policy