work factortöötegur Krüptograafias šifri lahtimuukimiseks vajaliku tööhulga mõõt, kui muukimiseks kasutatakse nn. jõhkra jõu meetodit

Vt. ka differential work factor cryptography