data widthandmelaius Aritmeetika-loogikaploki (ALP) laius. Näit. 8-bitise andmelaiusega ALP suudab liita, lahutada, korrutada jne 8-bitiseid arve ning 32-bitine suudab töödelda 32-bitiseid arve. 8-bitine ALP peab kahe 32-bitise arvu liitmiseks täitma 4 käsku, samas kui 32-bitine ALP teeb selle töö ära ühe käsuga. Aritmeetika-loogikaploki välissiini laius on sageli võrdne tema enda laiusega, kuid mitte alati. Näit. Intel 8088 ALP oli 16 bitti lai, kuid siini laius oli ainult 8 bitti ning Pentiumi 32-bitise ALP’i siinilaius on 64 bitti