jitter (1)värin Signaali mingi parameetri, näit. impulsside intervalli, amplituudi, sageduse või faasi kiire häiringuline kõikumine.