multiplexing (2)multipleksimine Andmefaili mitme eksemplari samaaegne salvestamine eri kohtadesse. Multipleksimine erineb peegeldamisest selle poolest, et peegeldamise korral tehakse ühest originaalfailist mitu koopiat ja salvestatakse need eri kohtadesse, kuid multipleksimise puhul salvestatakse fail kohe mitmesse kohta ja need on kõik "originaalfailid". See tagab andmete säilimise ka siis, kui mõni eksemplar hävib või rikneb