segment registersegmendiregister Register, mis osutab adresseeritava mälusegmendi baasaadressile