UNII (Unlicensed National Information Infrastructure)litsenseerimata üleriigiline informatsiooni infrastruktuur FCC (USA) poolt defineeritud nn. vaba sagedusriba, mille kasutamiseks pole vaja taotleda litsentsi. See kujutab endast 200 MHz laiust riba 5,15 kuni 5,35 GHz ja 100 MHz laiust riba 5,725 kuni 5,825 GHz, mis teeb kokku 300 MHz. Nendel sagedustel töötavad näit. standardile IEEE 802.11 vastavad seadmed, mis võimaldavad luua traadita kohtvõrke andmekiirusega kuni 54 Mbit/s. Et naabruses asuvad võrgud üksteist segama ei hakkaks, on saatjatele kehtestatud piirvõimsused

Vt. ka ISM band ja CB radio