neutral buildneutraalne järk Versioonihaldussüsteemis (soovitavalt eraldi arvutis) hoitav tarkvara järk. Tarkvara väljatöötava meeskonna liikmed tegelevad arendustööga igaüks oma arvutis ning nende igapäevase kollektiivse töö tulemus salvestatakse neutraalse järguna, nii et alati saab vaadata, millises järgus loodav tarkvara parajasti on