nightly buildööjärk, öine järk Automaatselt, ilma programmeerijatepoolse vahelesegamiseta salvestatav järk. Kuna programmeerijad töötavad sageli hiliste öötundideni, siis salvestatakse ööjärk harilikult pärast k. 3 öösel