PSPDN (Packet Switched Public Data Network)pakettkommutatsiooniga avalik andmevõrk Kui kõnesideks fiksvõrgus kasutatakse kanalikommutatsiooni, siis andmesideks on otstarbekam kasutada pakettkommutatsiooni. Enamasti kasutatakse selleks X.25 standardile vastavat tehnoloogiat

Vt. ka PSTN ja PDN