CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique )Euroopa Elektrotehnikastandardite Komitee 1973.a. CENELCOM’i ja CENEL’i ühinemisel tekkinud mittetulundusühing, mis on võtnud oma ülesandeks toetada Euroopa riike elektroonika- ja elektrotehikatoodete standardite ühtlustamisel, et tõsta nende toodete konkurentsivõimet. 2005.a. oli CENELEC’iga ühinenud 28 Euroopa riiki ning 8 Ida-Euroopa ja Balkani riiki osaleb assotsieerunud liikmetena. Eesti ühines CENELEC’iga 2004.a. koos Läti, Poola ja Sloveeniaga

Vt. lähemalt www.cenelec.org