case sensitivetõstutundlik, registritundlik Suur- ja väiketähti eristav. Kui arvuti võrdleb kaht stringi, mis koosnevad samadest tähtedest, kuid ühes esineb suurtähti ja teises on ainult väiketähed, siis sõltuvalt seadistustest võib neid lugeda võrdseteks või mitte. Näit. Google’i otsing on tõstutundetu, s.t. pole vahet, kas kirjutate otsingusõna suurte või väikeste tähtedega. Kasutajanimed ja paroolid seevastu on enamasti tõstutundlikud