case (2)juht, juhtum Programmeerimises if-then-else lause variatsioon, mida kasutatakse siis, kui mitu if-tingimust on järjestikku. Alltoodud C-keeles kirjutatud näites kontrollitakse muutuja key1 väärtust ja tulemusele vastavalt täidetakse erinevaid funktsioone

switch (key1) { case ’+’: add(); break; case ’-’: subtract(); break; case ’*’: multiply(); break; case ’/’: divide(); break;
}