case insensitivetõstutundetu, registritundetu Suur- ja väiketähti mitteeristav, näit. otsing või sortimine

Vt. ka case sensitive