broadband transmission (1)lairibaülekanne Harilikult kasutatakse terminit "lairibaülekanne" kaablimodemi või DSL’i (ADSL’i) kaudu toimuva kiire internetiühenduse tähistamiseks, kuna see on kiirem kui sissehelistamisega ühendus. Lairibaülekande tegelik andmekiirus sõltub kasutatavast tehnoloogiast, näit. T1 (E1) puhul on see 1,5 Mbit/s, T3 (E3) puhul aga 45 Mbit/s. Lõuna-Koreas viidi mõned aastad tagasi DSL-ühenduse kiirus kuni 50 Mbit/s