shift (1)tõst, registrivahetus Alammärgistiku vahetus klaviatuuri Shift-klahvile vajutamisel. Nimetus Shift on ajalooline ja tuleb sellest, et mehaanilistel kirjutusmasinatel tuli suurtähtede saamiseks kirjutusmehhanismi vastavale klahvile vajutamise teel ülespoole nihutada