procmailUNIX’i süsteemides laialt kasutatav meiliväljastusagent ehk meilifilter procmail on programm, mis töötleb saabuvaid e-posti sõnumeid. Selle poole pöördub tavaliselt meiliedastusagent, näit. Sendmail. Tüüpilised operatsioonid, mida procmail sooritab, on sõnumite filtreerimine ja sortimine erinevatesse kaustadesse vastavalt väljades From:, To:, Subject: ja sõnumi tekstis leiduvatele võtmesõnadele ning automaatvastuste saatmine, kuid võimalikud on ka muud funktsioonid. Tavaline on see, et procmail pannakse välja kutsuma rämpspostifiltri programmi (näit. SpamAssassin)