GML (Generalized Markup Language)üldistatud märgistuskeel GML on IBM’i tekstivormindaja SCRIPT makrode (märgendite) kogumik. SCRIPT omakorda on IBM’i dokumendikoostaja (DCF) peamine koostisosa. GML sisaldab märgendeid mitme eri taseme pealkirjade, loendite, tabelite jne. tarvis ning dokumendi automaatseks vormindamiseks erinevatele väljundseadmetele pole vaja muud teha kui anda ette konkreetse seadme (kuvari, printeri vms) profiil, dokumendis endas pole vaja mingeid muudatusi teha. GML oli eeskujuks Standardse Üldistatud Märgistuskeele (SGML) loomisel, mille üheks rakenduseks on HTML. Ka XML on üks SGML’i rakendusi