FSM (Finite State Machine)lõplik olekumasin Lõplik olekumasin ehk lõplik automaat (ingl. k. finite automaton) kujutab endast käitumismudelit, mis koosneb olekutest, üleminekutest e. siiretest ja toimingutest. Olek on salvestatud informatsioon mineviku kohta, st sisendite muutuste kohta süsteemi käivitamisest kuni käesoleva hetkeni. Üleminek näitab oleku muutust ja seda kirjeldatakse tingimusega, mis peab olema täidetud, et üleminek oleks võimalik. Toiming on selle tegevuse kirjeldus, mida antud momendil on vaja teostada

Lõpliku olekumasina loogika