LAPM (Link Access Procedure for Modems)lülipöördusprotseduur modemitele CCITT V.42 standardis defineeritud veakontrolli protokoll. Sarnaselt MNP protokollidele kasutab ka LAPM andmetervikluse tagamiseks tsükkelkoodkontrolli meetodit ja rikutud andmete korduvedastust (ARQ)