race hazardkonkurentsioht Süsteemi või protsessi nõrkus, mis väljendub selles, et väljund sõltub kriitilisel ja ettearvamatul viisil sündmuste ajalisest järjestusest. Termin on pärit elektroonikast, kus signaalid võistlevad üksteisega selles, milline neist jõuab enne teisi väljundisse. Konkurentsioht ongi probleemiks ennekõike elektroonikaskeemide projekteerimisel, kuid esineb ka tarkvara juures (näit. paralleeltöötluse puhul samaaegselt toimuvate protsesside või lõimede omavahelise suhtluse korral)