tree (1)puu Matemaatiline struktuur, mida võib käsitleda kas graafina või andmestruktuurina. Need kaks käsitlust on ekvivalentsed, kuna andmete puustruktuur sisaldab mitte ainult elementide hulka, vaid ka nendevahelisi seoseid, moodustades puugraafi. Puugraaf on otspunktides ühendatud sirglõikude hulk, mis ei sisalda suletud silmuseid (tsükleid). Teiste sõnadega, puu on orienteerimata sidus atsükliline lihtgraaf. Graafiteoorias võttis puu mõiste esimesena kasutusele Cayley (1857)

6 tipu ja 5 servaga puu