network database (1)võrguandmebaas Võrgus töötav andmebaas, mille andmebaasihaldur on klient-server arhitektuuriga