network database (2)võrguandmebaas Andmebaas, mis sisaldab võrguga ühendatud kasutajate aadresse