network database (3)võrkandmebaas Andmebaas, milles andmed on organiseeritud võrgutaoliselt. Üks andmeelement võib osutada mitmele andmeelemendile ja ka temale endale võivad osutada mitu andmeelementi

Vt. ka relatsiooniline andmebaas ja hierarhiline andmebaas