open formatavatud vorming Avatud vorminguks nimetatakse digitaalandmete salvestamise spetsifikatsiooni, mis on avaldatud ja mille kasutamisele ei ole kehtestatud juriidlisi piiranguid. Avatud vorming peab olema realiseeritav nii omandiõigusega kaitstud kui ka avatud lähtekoodiga tarkvaras vastavate tüüplitsentside alusel. Avatud vormingud kujutavad endast avatud standardite alamhulka.

Avatud vormingud on näit. TXT, RTF, HTML, XHTML, PDF, JPEG, PNG, SVG