vector (1)vektor Arvutigraafikas joon, mis on määratud oma otspunktidega xy või xyz koordinaadistikus. Kui arvuti joonistab ringjoont, siis koosneb see tegelikult paljudest lühikestest vektoritest