bus topologysiinitopoloogia Üks kolmest põhilisest kohtvõrgutopoloogiast, kus kõik sõlmed on ühendatud ühe ühise kaabli külge. Siinitopoloogiaga kohtvõrgud on näit. Ethernet 10Base5 ja 10Base2. Siinitopoloogiaga kohtvõrku nimetatakse siinvõrguks