key (5)võti CMYK värvusruumi puhul nimetatakse võtmeks musta värvi. Kuna inglise keeles nii blue kui black algavad mõlemad b-tähega, siis arusaamatuste vältimiseks hakati musta tähistama k-tähega. Kolmest põhivärvist CMY peaks teoreetiliselt saama kombineerida ka musta värvi ja halltoone, kuid trükivärvide ebatäiuslikkuse ei tule need tõttu ilusad ja puhtad, mis tingibki musta kasutamise neljanda värvina