UCD (User-Centered Design)kasutajakeskne projekteerimine Tarkvara projekteerimisfilosoofia ja -protsess, mida iseloomustab kasutajaliidese või dokumendi lõppkasutaja vajaduste, soovide ja võimete arvessevõtmine projekteerimise igal etapil. Kasutajakeskset projekteerimist võib kirjeldada kui mitmeetapilist protsessi, kus projekteerijad mitte ainult analüüsivad ja ennustavad seda, kuidas kasutajad võivad hakata liidest kasutama, vaid ka testivad igal etapil oma eelduste paikapidavust reaalsete kasutajate peal. Kasutajakeskne projekteerimine erineb muudest projekteerimisviisidest just selle poolest, et toodet püütakse kohandada vastavaks potentsiaalsete kasutajate soovidele, vajadustele ja võimetele, selmet et taotleda lahenduse tehnoloogilist elegantsi