DHT (Distributed Hash Table)hajusräsitabel Hajusräsitabel on selline räsitabel, mille erinevad osad paiknevad erinevates arvutites. DHT on kasutusel näit. BitTorrent’i ja Coral Content Distribution NetWork’i juures ning see pakub nii Gnutella ja Freenet’iga võrreldavat detsentraliseeritust kui ka Napsteriga võrreldavat efektiivsust andmete otsimisel (Napsteril oli tsentraalne indeksiserver, Gnutella kasutas üleujutuspäringuid ja Freenet heuristilist võtmepõhist marsruutimist)