ternary operatorternaaroperaator Matemaatikas operaator, millel on kolm argumenti. Programmeerimises nimetatakse ternaaroperaatoriks ehk tingimusoperaatoriks operaatorit, mille üks operand on loogikamuutuja (kahendmuutuja) ja ülejäänud kaks on avaldised. Kui loogikamuutuja saab väärtuse tõene (True), omistatakse operaatorile esimese avaldise väärtus ja kui loogikamuutuja saab väärtuse väär (False), omistatakse operaatorile teise avaldise väärtus. Ternaaroperaatoreid kasutatakse if-then-else lausete ekvivalendina, et programmi tekst tuleks lühem

Näit.

z = (x > y)? x: y;

vastab VBScript lausele

if (x > y) then
z = x
else
z = y 
end if

või JavaScript lausele

if (x > y) 
{z = x}
else
{z = y}

või C# lausele

if (x > y)
z = x;
else
z = y;