dumb terminaltuim terminal, programmeerimatu terminal Terminal, mis koosneb ainult kuvarist, klaviatuurist ja võib omada ka hiirt vm. osutusseadet. Tuimad terminalid ise ei teosta mingit andmetöötlust, need on ainult emaarvuti sisend-väljundseadmeteks. Tuimad terminalid tulid kunagi kasutusele suurarvutite sisend-väljundseadmetena, tänapäeval kasutatakse neid nn. kõhnade klientide juures