480i480-ülerealaotus Üks kolmest SDTV vormingust, mis vastab 480-realisele ülerealaotusega kaadrile. Sama tähistust võidakse kasutada ka NTSC analoogtelevisiooni tähenduses