registry keyregistrivõti Microsoft Windows opsüsteem hoiab registris andmeid arvutisse installeeritud tarkvara (kaasa arvatud opsüsteem ise) ja süsteemi seadistuste kohta. Registrivõti näeb välja nagu failisüsteemi kataloog, st on hierarhilise (puukujulise) struktuuriga. Registrivõtmeid saab näha, kui avada registriredaktor (Start -> Run -> regedit.exe). Registrivõtmed ilmuvad akna vasakusse poolde. Akna paremas pooles näeb registrikannete väärtusi. NB! Ärge tehke registrivõtmes ega registrikannetes mingeid muudatusi, kui see pole hädavajalik ja kui te pole arvutiekspert! Asjatundmatud muudatused võivad muuta arvuti kasutuskõlbmatuks! Kõige kõrgemal tasemel on juurvõtmed e. tarud, mis on nagu kettad arvuti kataloogipuus. Tarusid nimetatakse ka juurvõtmeteks. Igas tarus sisalduv informatsioon on salvestatud eraldi failina kõvakettale. Taru sisu koosneb võtmetest, alamvõtmetest, nende alamvõtmetest jne. Kõige madalama taseme alamvõtmete sisu näeb akna paremas pooles (sarnaselt failidele failisüsteemis). Registrivõti on näit. HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\KeyboardClass, mis paikneb tarus HKEY_LOCAL_MACHINE