drag locklohistuslukk Hiire üks nupp võib olla programmeeritud nii, et kui viia kursor ekraanil mingile objektile ja sellele nupule vajutada, siis kursor lukustub objekti külge ja objekti lohistamiseks pole vaja hiirenuppu pidevalt all hoida. Kursori vabastamiseks tuleb uuesti vajutada hiirenupule.

Kui kursor on objekti külge lukustatud, siis saab objekti täpsemaks paigutamiseks kasutada ka klaviatuuri nooleklahve