multiplier (1)korruti Kahe binaararvu korrutist arvutav aritmeetika-loogikaseade. Digitaalse korruti realiseerimiseks on mitu võimalust. Harilikult toimub see osakorrutiste leidmise ja seejärel nende kokkuliitmise teel. See tegevus sarnaneb koolilastele õpetatavale kümnendarvude käsitsikorrutamisele pliiatsi ja paberi abil, ainult kümnendaarvude asemel on siin tegemist kahendarvudega.

Korruti teine nimetus on multiplication ALU ehk korrutus-aritmeetika-loogikaseade