multiplier (2)korrutaja Aritmeetikas arv, millega mõnda teist arvu korrutatakse