duty cycletäitetegur Täisnurksete impulsside jada puhul impulsi pikkuse ja impulsside perioodi suhe