clock signaltaktsignaal Digitaaltehnikas kahe või enama skeemi töö sünkroniseerimiseks kasutatav signaal. Taktsignaal kujutab endast harilikult impulsside jada täiteteguriga 0,5 (50%) ja sünkroniseerimine võidakse kasutada taktimpulsi esimest või tagumist fronti või mõlemat (vt. DDR SDRAM).

Seadistes, mis töötlevad korraga nii analoog- kui digitaalsignaale (näit. analoog-digitaalmuundurites), kasutatakse taktsignaalina siinussignaali, sest impulsssignaali kõrgemad harmoonilised kipuvad tekitama häireid seadise analoogosas