clock generatortaktgeneraator, taktsageduse generaator Elektroonikaskeemi, näit. arvuti keskprotsessori eri osade töö sünkroniseerimiseks vajalikku taktsignaali genereeriv skeem. Taktgeneraatori põhielementideks on kvartsostsillaator ja positiivse tagasisidega võimendi (vahel kasutatakse kvartsostsillaatori asemel ka lihtsat LC-võnkeringi või isegi RC-ahelat). Taktgeneraatori väljundsignaal kujutab endast impulsside jada täiteteguriga 50% (impulsi kestus ja kahe impulsi vaheaeg on ühepikkused, kumbki 50% perioodist). Taktgeneraator võib sisaldada ka põhisignaali modifitseerivaid lisaskeeme, näit. 8088 protsessorites kasutatakse taktsignaali täiteteguriga 2/3 ja seepärast tuleb lihtostsilaatori täitetegurit 1/2 teisendada vastava loogikaskeemi abil