stable versionstabiilne versioon Tarkvaratoote versioon, milles on kõrvaldatud kõik olulisemad vead ja puudused. Taoline versioon on stabiilne nii selles mõttes, et seda kõlbab pikemat aega kasutada kui ka selles mõttes, et arvuti töötab sellega stabiilselt (ilma kokku jooksmata)

Avatud lähtekoodiga tarkvara puhul tähistavad sõnad stabiilne ja ebastabiilne vastavaid arendusjärke. Näit. Linux’i kerneli versioonitähised koosnevad kolmest omavahel punktidega eraldatud numbrist ja kui teine number on paarisarv, siis on tegemist stabiilse versiooniga ja kui see on paaritu arv, siis ebastabiilse versiooniga