iterative developmentiteratiivarendus Tarkvaraarenduse meetod, mis kasutab olulisel määral kasutajatelt saadud tagasisidet koos firmasisese arendusega. Kõigepealt luuakse põhifunktsioone sisaldav esialgne versioon ja see avaldatakse. Kasutajatelt saadud kommentaaride ja firmasisese analüüsi alusel luuakse järgmine mõnevõrra täiustatud versioon, mis jälle avaldatakse ning sellist iteratiivset protsessi korratakse senikaua, kui jõutakse välja lõpptooteni