printer protocolprindiprotokoll Võrguprinteri juhtimiseks vajalikud käsud ja funktsioonid, mille abil toimub printimisele minevate failide järjekorda panek ja failide ülekanne arvutist printerisse. Need võimaldavad ka kasutajal näha printeri omadusi ja tööte staatust ning vajadusel printimise tühistada. Kui allpool asuv protokoll (UDP, IPX vms) ei sisalda voojuhtimist, siis täidab prindiprotokoll ka seda ülesannet.

Ühesuunaline LPR/LPD protokoll vastutab peamiselt failide saatmise eest printerile, kuid kahesuunalistesse protokollidesse PAP ja NDPS kuulub kõrgeltarenenud printerihaldus, mis reageerib printerist tulevatele teadetele ja sõnumitele.

Enimkasutatavad prindiprotokollid on LPR/LPD (Unix), PAP (Mac), QMS ja NDPS (Novell), JetDirect (HP) ja IPP (Internet)