null modemnullmodem Kaabel kahe arvuti kokkuühendamiseks läbi jadaportide. Jadaportide konnektorid olid algselt RS-232 standardiga defineeritud selleks, et sinna ühendada modem, kuid neid saab kasutada ka kahe arvuti omavaheliseks ühendamiseks, kui kaablis teha ristühendused. Kuna mõlemad arvutid saadavad andmeid välja jadapordi 3. jala kaudu ja võtavad vastu 2. jala kaudu, siis nullmodem peab ühendama ühe arvuti saateotsa teise arvuti vastuvõtuotsaga ja vastupidi.

Nimetus "nullmodem" tuleb sellest, et kaabel ühendatakse modemi jaoks mõeldud pistikupessa ja see võimaldab arvutil andmeid välja saata ja vastu võtta niisamuti nagu modemi kaudu, kuid mingit moduleerimist ega demoduleerimist ei toimu.

Et saaks kasutada standardseid kaableid, mille mõlemas otsas on pistikud ühendatud ühtmoodi (mõlemad T-568A või mõlemad T-568B standardi järgi), on saadaval ka nullmodemadapterid, mille sees on ristühendused ära tehtud

DB9 nullmodemadapter