DM (Delta Modulation)deltamodulatsioon Helisignaali muundamine digitaalsignaaliks nii, et iga diskreeti võrreldakse eelmisega ning edastatakse ainult nende erinevus (delta). Kui diskreedid on võrdsed, edastatakse eelmise diskreedi väärtus (vastavalt 1 või 0). Diskreetimissagedus on tavaliselt 32 kHz ja iga diskreedi edastamiseks vajatakse ainult üht bitti