counterloendur Loendur võib olla inimene, kes midagi loendab, või millegi loendamisega tegelev riistvaraline või tarkvaraline vahend. Näit. voolumõõtja loendab kilovatt-tunde ja auto spidomeeter loendab läbitud kilomeetreid. Kõik kellad on loendurid, mis loendavad möödunud sekundeid, minuteid ja tunde. Veebilehtedele pannakse tarkvaralisi loendureid, mis loendavad külastusi.