clearing (2)lahtiühendamine Sides ühenduse katkestamine ja aparatuuri viimine lähteasendisse