walled gardenkinnine õu Internetis keskkond, kus kasutaja saab külastada ainult piirtud arvu veebisaite. Näit. internetiteenuse pakkujad kasutavad kinnise õue meetodit klientide hoidmiseks teatud kindlates veebipiirkondades, et suunata neid tasulist sisu vaatama või takistada ligipääsu teatud liiki veebisisule (näit. pornosaitidele), mis jääb väljapoole kinnist õue. Koolid kasutavad kinnist õue, kus õpilased saavad vaadata ainult õppetööks vajalikke veebisaite ning õpetajad peavad kinnisest õuest välja pääsemiseks ja globaalsesse Internetti minekuks kasutama kasutajanime ja parooli.

Mobiiltelefonide puhul nimetatakse kinniseks õueks sisu, millele mobiilifirma võimaldab ligipääsu juhul, kui ta ise ei paku piisaval määral sisuteenust.

IPTV puhul nimetatakse kinniseks õueks kindlat hulka teleprogramme ja muid sisuteenusi, mida konkreetne teenusepakkuja kasutajatele pakub